Är du i behov av en elektriker?

Vi är en certifierad och skicklig elektriker som hjälper dig med alla typer av elinstallationer i
Örebro, Uppsala och närliggande områden.

Du kan anlita oss för alla typer av elinstallationer

Vi kan även rycka ut och hjälpa dig om ett akut problem uppstår. Våra el tjänster inkluderar bland annat följande:

Reparationer och felsökningar

Utför reparationer och felsökningar av befintliga el- och värmeinstallationer med defekter

Behöver du en elektriker akut?

Kontakta oss här

Besiktning av el

Utför besiktning av el för att säkerställa att anläggningen uppfyller kraven för elsäkerhet. En elbesiktning är särskilt viktig för att kontrollera elsäkerheten i äldre fastigheter, för att minska risken för olycksfall och brand

Servicearbeten

Utför professionella servicearbeten av befintliga el- och värmeanläggningar. Servicearbeten är nödvändiga för att säkerställa att anläggningar och installationer av olika slag fungerar på ett säkert och tillfredsställande sätt.

Installationer vid om-, till- eller nybyggnation

Utför installation av nya el- och värmelösningar vid om-, till- eller nybyggnation. Arbetet utförs enligt gällande branschregler för godkänd anläggning.

Felsökning, service av kablar och ledningar

Utför felsökning vid problem med kablar och ledningar. När felet identifierats kan även servicearbete och reparation utföras.

Installation av elmätare

Utför installation av elmätare på nya och befintliga anläggningar. Installationen görs på ett professionellt sätt enligt gällande säkerhetsföreskrifter och branschstandard.

Jordning av lägenhet eller villa

Utför jordning av lägenhet eller villa där kraven på skyddsjord inte är uppfyllda. I äldre fastigheter kan t ex både jordade och ojordade uttag förekomma i samma rum, vilket inte är tillåtet enligt nuvarande elsäkerhetsregler.

Reparation av trasiga ledningar och uttag

Utför reparation av trasiga, defekta och skadade ledningar och uttag. Trasiga ledningar och uttag kan utgöra stor fara för olycksfall och brand. Risken för detta kan minimeras genom att regelbundet se över och reparera bristfälliga anläggningar.

Service, reparation av elradiatorer eller installation av luftvärmepump

Utför service och reparation av elradiatorer samt installation av luftvärmepump för alla typer av utrymmen. Genom regelbunden service och reparation av elradiatorer kan man säkerställa att värmetillförseln fungerar tillfredsställande.

Reparation och installation av belysning

Utför reparationer av befintlig belysning och installerar nya belysningslösningar för olika typer av fastighetsutrymmen.

Golvvärme

Utför fackmannamässiga dragningar av rör och installationer av golvvärmeanläggningar. Felsöker och reparerar befintliga golvvärmeanläggningar för optimal funktion.

Behöver du en elektriker?

Därför ska du anlita oss


Det finns många fördelar med att anlita XELA EL för din elinstallation:

Kontakta oss

Besksriv kort vad du behöver hjälp med så kontaktar vi dig så fort vi kan.


XELA EL är en regional elektriker med ett brett verksamhetsområde som sträcker sig från Örebro till Uppsala. Vi utför elarbeten i närliggande områden, exempelvis Arboga, Köping, Västerås och Enköping.