Besiktning av el

Utför besiktning av el för att säkerställa att anläggningen uppfyller kraven för elsäkerhet. En elbesiktning är särskilt viktig för att kontrollera elsäkerheten i äldre fastigheter, för att minska risken för olycksfall och brand.

 

Behöver du en elektriker nu?

Ring oss på telefon  +46 (0) 72 444 22 22 

Prisförfrågan:

Besiktning av el

Besksriv kort vad du behöver hjälp med så kontaktar vi dig så fort vi kan.

Därför ska du anlita oss


Det finns många fördelar med att anlita XELA EL för din elinstallation: