Installationer vid om-, till- eller nybyggnation

Utför installation av nya el- och värmelösningar vid om-, till- eller nybyggnation. Arbetet utförs enligt gällande branschregler för godkänd anläggning.

 

Behöver du en elektriker akut?

Ring oss på telefon  +46 (0) 72 444 22 22 

 

Prisförfrågan:

Installationer vid om-, till- eller nybyggnation

Besksriv kort vad du behöver hjälp med så kontaktar vi dig så fort vi kan.

Därför ska du anlita oss


Det finns många fördelar med att anlita XELA EL för din elinstallation: